شرکت بازرگانی تجاری چرو
شرکت بازرگانی تجاری چرو

بخاری ،شومینه،هیتر و شوفاژ

سیستم گرمایشی.

در این مقاله می خواهیم به محصولات گرمایشی بپردازیم

محصولات گرمایشی بر اساس نوع عملکرد در سه دسته هستند

1-برقی

2-گازی

3-نفتی

بیشتر محصولات برقی بصورت هیتر هستند که برای محیط های کوچک استفاده می شوند

محصولات گازی بیشتر بصورت بخاری هستن که برای فضای بسته و بزرگ استفاده می شوند

و محصولات نفتی هم بیشتر برای فضای بزرگ و صنعتی کاربرد دارند

برهمین ارسال در این مقاله انواع محصولات گرمایشی را بررسی می کنیم

1-هیتر برقی

2-شوفاژ برقی

3-بخاری گازی

4-بخاری نفتی

برای هر گونه رهنمایی یا ثبت سفارش

👇👇🏿👇🏾

☎️08734216234

☎️08734216235

📱09182122888

📱09106886685

📱09370289532

پاسخگویی تلگرام 1چرو

پاسخگویی تلگرام2چرو

پاسخگویی تلگرام 3چرو

پاسخگویی وات ساپ 1چرو

پاسخگویی وات ساپ 2چرو

پاسخگویی وات ساپ 3چرو

معرفی بخاری و هیتر های برقی

معرفی بخاری های نفتی-برقی

معرفی بخاری های گازی برقی

معرفی بخاری های گازی

معرفی شوفاژ های برقی

معرفی شومینه ها