شرکت بازرگانی تجاری چرو
شرکت بازرگانی تجاری چرو

عصرانه خوری چینی

عصرانه خوری های چینی

برای اطلاعات بیشتر

دریافت لیست کلی قیمت های مجموعه چرو

برای هر گونه رهنمایی یا ثبت سفارش

👇👇🏿👇🏾

☎️08734216234

☎️08734216235

📱09182122888

📱09106886685

📱09370289532

پاسخگویی تلگرام 1چرو

پاسخگویی تلگرام2چرو

پاسخگویی تلگرام 3چرو

پاسخگویی وات ساپ 1چرو

پاسخگویی وات ساپ 2چرو

پاسخگویی وات ساپ 3چرو

شرکت بازرگانی تجاری چرو

وارد کننده و تامین کننده

بیش از یک میلیون محصول با برندهای متفاوت

فعالیت در تمام زمینه های خانگی،صنعتی ،نجاری،تجاری،آموزشی ،بهداشتی و...

محصولات داری گارانتی ویژه و مدت دار

ارسال برای هر نقطه کشور

با خدمات و پشتیبانی در تمام نقاط شهری و روستایی

نمونه محصولات

1-

رزیتا

عصرانه خوری چینی

1⃣دیس پایه دار 💶210,000ت

6⃣پیش دست 💶335,000ت

1⃣قوری 💶135,000ت

1⃣قندان 💶120,000ت

12فنجان نعلبکی 💶380,000ت

1⃣شکر پاش 💶85,000ت