شرکت بازرگانی تجاری چرو
شرکت بازرگانی تجاری چرو

فرش 1200شانه 3600تراکم دایان

فرش ۱۲۰۰ شانه برجسته دایان

تراکم ۳۶۰۰

۱۰۰درصد اکریلیک

عالی ترین کیفیت روز

قیمت 12متری 9,500,000تومان

قیمت 9متری 7,400,000تومان

قیمت 6متری 4,800,000تومان

گارانتی بدونه شرط

برای هر گونه رهنمایی یا ثبت سفارش

👇👇🏿👇🏾

☎️08734216234

☎️08734216235

📱09182122888

📱09106886685

📱09370289532

پاسخگویی تلگرام 1چرو

پاسخگویی تلگرام2چرو

پاسخگویی تلگرام 3چرو

پاسخگویی وات ساپ 1چرو

پاسخگویی وات ساپ 2چرو

پاسخگویی وات ساپ 3چرو