شرکت بازرگانی تجاری چرو
شرکت بازرگانی تجاری چرو

فرش 700شانه دریا

فرش دریا

طرح جدید

فرش های گالری دریا

۷۰۰ شانه تراکم ۲۵۵۰

۱۰۰ درصد اکرولیک

قیمت 12متری 7,500,000تومان

قیمت 9متری 5,800,000تومان

قیمت 6متری 4میلیون تومان

کاملا تضمینی و گارانتی دار

برای هر گونه رهنمایی یا ثبت سفارش

👇👇🏿👇🏾

☎️08734216234

☎️08734216235

📱09182122888

📱09106886685

📱09370289532

پاسخگویی تلگرام 1چرو

پاسخگویی تلگرام2چرو

پاسخگویی تلگرام 3چرو

پاسخگویی وات ساپ 1چرو

پاسخگویی وات ساپ 2چرو

پاسخگویی وات ساپ 3چرو