شرکت بازرگانی تجاری چرو
شرکت بازرگانی تجاری چرو

قیمت انواع یخچال ساید

یخچال ساید بای ساید

در این فایل. به یخچال های ساید بای ساید مجموعه چرو می پردازیم با 58مدل و 32برند منتخب جهانی

یخچال دو درب

یخچال سه درب

یخچال چهار درب

یخچال پنچ درب

از جمله نمونه های این سبک هستند

که پرفروشترین برندهای جهانی انتخاب شدند

تمام یخچال های ساید بصورت تک و عمده برای هر نقطه کشور ارسال می شوند

با گارانتی و خدمات ویژه

برای هر گونه رهنمایی یا ثبت سفارش

👇👇🏿👇🏾

☎️08734216234

☎️08734216235

📱09182122888

📱09106886685

📱09370289532

پاسخگویی تلگرام 1چرو

پاسخگویی تلگرام2چرو

پاسخگویی تلگرام 3چرو

پاسخگویی وات ساپ 1چرو

پاسخگویی وات ساپ 2چرو

پاسخگویی وات ساپ 3چرو