شرکت بازرگانی تجاری چرو

قیمت تلویزیون های الجی کره

تلویزیون های الجی

الجی یک برند بدونه شرح در تلویزیون

تنها برندی که در تنوع تلویزیون ها بدونه رقیب می باشد و پیشگام تکنولوژی های بروز در سیستم های صوتی و تصویری می باشد

الجی یک انقلاب در صنعت تلویزیون ها ایجاد کرده است

تمام محصولات الجی دارای گارانتی می باشند

ارسال تک و عمده برای هر نقطه کشور

برای هر گونه رهنمایی یا ثبت سفارش

👇👇🏿👇🏾

☎️08734216234

☎️08734216235

📱09182122888

📱09106886685

📱09370289532

پاسخگویی تلگرام 1چرو

پاسخگویی تلگرام2چرو

پاسخگویی تلگرام 3چرو

پاسخگویی وات ساپ 1چرو

پاسخگویی وات ساپ 2چرو

پاسخگویی وات ساپ 3چرو