شرکت بازرگانی تجاری چرو
شرکت بازرگانی تجاری چرو

لباسشویی مینی واش

لباسشویی مینی واش

دستگاه های مینی واش برای شستشو سریع و کوتاه مدت استفاده می شوند

که نوع کار کرد هر کدام فرق می کند

به دو دسته تقسیم می شوند

کهنه شوی از 2کیلو تا 5کیلو ظرفیت

دوقلو از 5کیلو تا 16کیلو

در اینم مقاله به مینی واش ها می پردازیم

با مشخصات دقیق و قیمت

برای هر گونه رهنمایی یا ثبت سفارش

👇👇🏿👇🏾

☎️08734216234

☎️08734216235

📱09182122888

📱09106886685

📱09370289532

پاسخگویی تلگرام 1چرو

پاسخگویی تلگرام2چرو

پاسخگویی تلگرام 3چرو

پاسخگویی وات ساپ 1چرو

پاسخگویی وات ساپ 2چرو

پاسخگویی وات ساپ 3چرو