شرکت بازرگانی تجاری چرو
شرکت بازرگانی تجاری چرو

محصولات دیپوینت

محصولات شرکت دیپوینت

یکی از برندهای معتبر ایرانی می باشد که در زمینه لوازم خانگی بزرگ فعالیت می کنند و از جمله برندهای پر طرفدار ایران می باشد

در این مقاله به یخچال های شرکت دیپوینت می پردازیم

1-یخچال دوقلو

2-یخچال کمبی( بالا پایین )

برای هر گونه رهنمایی یا ثبت سفارش

👇👇🏿👇🏾

☎️08734216234

☎️08734216235

📱09182122888

📱09106886685

📱09370289532

پاسخگویی تلگرام 1چرو

پاسخگویی تلگرام2چرو

پاسخگویی تلگرام 3چرو

پاسخگویی وات ساپ 1چرو

پاسخگویی وات ساپ 2چرو

پاسخگویی وات ساپ 3چرو