شرکت بازرگانی تجاری چرو
شرکت بازرگانی تجاری چرو

یخچال هتلی و ویترینی

یخچال های ویترینی و هتلی

شرکت بازرگانی تجاری چروبا بیش از 30مدل یخچال های ویترینی و هتلی از بین معتبرترین برندهای جهانی برای بازارهای ایران

ارسال تک و عمده برای هر نقطه کشور

با گارانتی ویژه و مدت دار

برای هر گونه رهنمایی یا ثبت سفارش

👇👇🏿👇🏾

☎️08734216234

☎️08734216235

📱09182122888

📱09106886685

📱09370289532

پاسخگویی تلگرام 1چرو

پاسخگویی تلگرام2چرو

پاسخگویی تلگرام 3چرو

پاسخگویی وات ساپ 1چرو

پاسخگویی وات ساپ 2چرو

پاسخگویی وات ساپ 3چرو