شرکت بازرگانی چرو بپیوندید
کالای فیزیکی

دستگاه زباله خرد کن خانگی ایتالیایی

دستگاه زباله خرد کن خانگی ایتالیایی
دستگاه زباله خرد کن خانگی ایتالیایی
دستگاه زباله خرد کن خانگی ایتالیایی
دستگاه زباله خرد کن خانگی ایتالیایی
دستگاه زباله خرد کن خانگی ایتالیایی
دستگاه زباله خرد کن خانگی ایتالیایی
دستگاه زباله خرد کن خانگی ایتالیایی
دستگاه زباله خرد کن خانگی ایتالیایی
دستگاه زباله خرد کن خانگی ایتالیایی
دستگاه زباله خرد کن خانگی ایتالیایی
دستگاه زباله خرد کن خانگی ایتالیایی
دستگاه زباله خرد کن خانگی ایتالیایی
دستگاه زباله خرد کن خانگی ایتالیایی
دستگاه زباله خرد کن خانگی ایتالیایی

دستگاه زباله خرد کن خانگی ایتالیایی

۱٫۳۰۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

متصل زیر سینک

برای کم کردن حجم زباله های حجیم

آمریکایی 4میلیون تومان

ایتالیایی 1/300/000تومان

گارانتی دار