شرکت بازرگانی چرو بپیوندید
کالای فیزیکی

سرویس آرکوپال غذا خوری ۲۶ پارچه گرد

 سرویس آرکوپال غذا خوری ۲۶ پارچه گرد
 سرویس آرکوپال غذا خوری ۲۶ پارچه گرد
 سرویس آرکوپال غذا خوری ۲۶ پارچه گرد
 سرویس آرکوپال غذا خوری ۲۶ پارچه گرد
 سرویس آرکوپال غذا خوری ۲۶ پارچه گرد

سرویس آرکوپال غذا خوری ۲۶ پارچه گرد

۳۸۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید
سرویس آرکوپال 6 نفره شامل :

6 عدد پلوخوری

6 عدد خورشت خوری

6 عدد پیش دستی

6 عدد کاسه ماست

1 عدد دیس

1 عدد کاسه سالاد